21e editie Game Fair 2015

De Game Fair wordt mede georganiseerd door:

Historie van de Game Fair

De Game Fair heeft een lange traditie. Begin jaren zeventig nam een aantal jonge Nederlandse jagers het initiatief om in Nederland een Game Fair naar Engels voorbeeld te organiseren. Zij konden toen niet vermoeden dat dit evenement zou uitgroeien tot een van de grootste van ons land.

 

In de loop der jaren is de doelstelling aanmerkelijk verbreed en is de Game Fair uitgegroeid tot een imposante expositie waar het publiek kennis kan maken met alle aspecten die met het beheer van het groene buitengebied te maken hebben.

Landschap en natuur zijn een kostbaar bezit in ons steeds drukker wordende land. Dat bezit verdient een zorgvuldige afweging van de verschillende beheersaspecten. Het behoud van flora en fauna staat centraal. Een verantwoorde beheersjacht staat daarbij garant voor een evenwichtige wildstand.

Bij het beheer van natuur en landschap neemt de bosbouw een belangrijke plaats in.

 

Meer dan honderd bedrijven en organisaties geven op de Game Fair acte de présence.

Tal van demonstraties maken het geheel tot een feestelijk gebeuren.

 

 

Voor vragen over deelname en info:

 

Team Game Fair

gamefair@collsehoeve.nl

GEANNULEERD